Kynologie Nové Město nad Metují

Výcvik psů

Odložení(zůstaň)

 Tento cvik je pro praktický život velmi přínosný, odložení psa se dá využít v mnoha případech - odložení u obchodu, při setkání s cizími lidmi či psy v případě, že nechceme, aby došlo ke kontaktu nebo volnému pohybu psa mezi lidmi a psy, apod. Pro psa je odložení zaměstnáním a dá se toho využít i když je pes vysoce hyperaktivní či provádí nežádoucí činnost.

 

Pro začátek se učí psa krátkodobé odložení, pes se posadí, nebo polože - učení odložení v leže je pro psa většinou lepší, protože z lehu se vybíhá hůře, než ze sedu :)

 

1. pozornost psa a chvíle klidu

Pokud máte štěně, nebo vysoce hyperaktivního psa, je toto někdy obtížný úkol. Nejdříve se musíte naučit vymanit jeho pozornost a naučit být chvíli v klidu, pozornost si vymaníte pamlskem, či hračkou, naučit psa se soustředit a být chvíli v klidu někdy bývá tou nejtěžší částí výcviku odložení. Učte to psa například povelem sedni, pokud pes sedí a vstává, kouká do dálky, lze tu právě mluvit o nesoustředěnosti a hyperaktivitě, pejska udržujte v sedě, neustále s ním komunikujte, aby se soustředil na Vás a Vy jste zamezili jeho pozorování okolního světa. Pokud vstane, vždy ho rychle znovu dostaňte do pozice, ve které měl zůstat a to na stejné místo. Důležité je, aby i Vy jste ztuhli, protože pokud po hyperaktivním,nesoustředěném psovi budete chtít, aby se učil klidu, zatímco Vy budete jančit, nedocílíte tím ničeho. Takže by to mělo vypadat asi takhle.

 

2. velmi krátké odložení v blízkosti psa

Psa položte, či posaďtě (na vodítku) a vodítko držte v jedné ruce, připadně ho přišlápněte nohou, aby to zabránilo psovi z lehu vstát, vodítko však nesmí psa stahovat dolů, musí být tedy prověšené, nikoli napnuté. Pokud má pes tendence vstát, vraťte ho do samé pozice na stejné místo a zopakujte povel - zůstaň. Toto cvičtě dokud to pes nebude zvládat, pro ukončení povelu používejte povel "volno" abyste psovi jasně označili konec cviku a nestávalo se, že Vám bude z odložení sám vstávat, pejsek nevycítí okamžik toho, kdy Vám odložení stačí, proto je nutné ohraničit konec odložení povelem (později se pejsek přiřazuje k noze psovoda).

3. odložení psa - postupné vzdalování psovoda

Pokud pes zvládá předchozí bod, zkuste se od psa pomalu vzdalovat, ale nespěchejte. Pro začátek stačí pouze krok, pes bude mít nejspíše tendenci jít s Vámi, pokud se hne, opět si k němu stoupněte, vraťte do pozice při odložení a zkuste to znovu, postupně se oddalujte. Zatím pouze na vodítku-pro rychlejší usměrnění psa. Povel "volno" je stále stejně důležitý.

 

4. odložení psa - vyzvednutí psa z odložení

Z odložení psa nikdy nepřivoláváme (to si můžete dovolit pouze v případě, že pes bude mít odložení opravdu zvládnuté, mnoho klientů za námi přijíždí s polovičním odložením právě proto, že ho majitelé z odložení přivolávají, pes tak reaguje třeba již na zastavení psovoda či otočení psovoda ke psovi - vstává a běží k němu, jelikož to tak má nacvičené - majitelé zřídka kdy si všimnou stereotypu, který při výcviku používají, pes si toho všimne vždy.Protože pokud chcete odložení v praxi, je vždy jistější, když pes ví, že odložení končí tím, že si pro psa dojdete. Vyzvednutí psa z odložení tedy probíhá příchodem psovoda ke psovi - pes je po levé noze, z lehu psa přiřazujeme na povel "k noze" a cvik ukončíme (také povelem "volno", aby pes sám nedocházel od nohy psovoda)

 

5. dlouhodobé odložení psa, psovod mimo zrakový dosah psa

Na dlouhodobém odložení se musí pracovat, princip je stejný jako u krátkodobého, jen je pes odložen déle. Někdy se psovod psovi schová úplně - v praxi například vstup do obchodu, ve zkušebí řádu je také odložení v úkrytu, kdy je psovod schován a pes tak musí zvládnout odložení bez jeho dohledu. 

6. odložení - rušivé podněty

Pokud chcete odložení praktikovat při nákupu apod. pes musí zvládat odložení v ruchu města, za přítomnosti psů, kol, bežců apod. I toto se musí nacvičovat. Apeluju však na všechny pejskaře, aby si promysleli, zda budou riskovat odložení svého psa bez jejich dohledu (mimo zkoušky z výkonu), každý jistě slyšel o případech krádeže psů u obchodu, chci dále upozornit na různé zákeřné lidi, kteří se nestydí psa provokovat, pes se špatnými zkušenostmi může někdy zareagovat mimo rámec svého normálního chování a to může mít leckdy fatální následky.

 

 

DODATEK:

Dle zkušební řádů se pes po povelu "zůstaň" smí převalovat z boku na bok, nesmí se však nijak jinak přemištovat a pozornost psa by se měla soustředit na psovoda. (Neplatí u zkušebního řádu OBEDIENCE, tam se pes smí převalit na boky buď rovnou, nebo již nikoli)